Praktijk Riet Collaris
Home Wie is Riet Collaris Kosten en afspraken
Contact
Counselling  

Psychosociale hulp

De psychosociaal werkende is van mening dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een gezonde geest en een naar behoren werkend lichaam zijn beide nodig om goed te kunnen functioneren in de eigen leefomgeving.
Een probleem of een moeilijke situatie verstoort het evenwicht tussen lichaam, geest en omgeving. Maar de mens heeft van nature alle krachten en wijsheid in zich om probleemsituaties zelf op te lossen, met andere woorden om zich zelf te helpen.

De psychosociaal werkende luistert goed naar het verhaal van cliënten, met alle gevoelens en de daarbij behorende emoties van die betreffende persoon. Het is zijn taak om de cliënt overzicht te laten krijgen en om zijn eigen krachten aan te spreken.

De kracht van deze aanpak is dat de cliënt zèlf het probleem oplost en daardoor ook (zelf-) vertrouwen krijgt.
In de praktijk blijkt dat cliënten het geleerde zelfs in toekomstige situaties zelfstandig kunnen toepassen.

Wat is er mogelijk in de prakijk?
-  Counselling
-  Dromen
-  EMDR
-  Ontspanningsoefeningen
-  Seksuele voorlichting en weerbaarheid
-  Verwerking van seksueel misbruik


Actieve imaginatie is een manier waarbij je met beelden werkt om uiteindelijk tot een bewuste ommekeer
te komen. Je sluit je ogen, je laat je begeleiden bij jouw eigen innerlijke beelden.

Deze methode kan in meerdere situaties gebruikt worden. Het helpt je om de stappen in het bewuste (waak)leven te maken, waar je heel lang terughoudend voor was.

 

Voor wie is deze hulp mogelijk
-  Volwassenen
-  Jongeren
-  Kinderen
-  Mensen met een beperking
-  ook in kleine groepen

Dromen
EMDR
Ontspanningsoefeningen
Seksuele voorlichting en weerbaarheid
Verwerking van seksueel misbruik